پیشنهاد حماس با خواسته های ضروری اسرائیل فاصله زیادی دارد.

هدف از پیشنهاد دیروز تاخیر ورود نیروهای ما به رفح بود.

اجازه نمی‌دهیم حماس توانایی‌های نظامی خود را بازسازی کند.

اسرائیل اجازه نخواهد داد که حماس در نوار غزه حکومت کند.

ورود ما به رفح گام بسیار مهمی است و ارتش ما در راه از بین بردن چهار تیپ حماس در آنجا است.

ورود به رفح دو هدف اصلی جنگ را تامین می‌کند: بازگشت آدم ربایان ما و از بین بردن حماس.

نیروهای ما پرچم‌های اسرائیل را در گذرگاه رفح برافراشتند و پرچم‌های حماس را چند ساعت پس از دستورات شورای جنگ پایین آوردند

دیدگاهتان را بنویسید