◀️ متاسفانه از طریق فضای مجازی خسارات زیادی به جامعه وارد می‌شود.

◀️ آنچه به صورت غیرمسئولانه در فضای مجازی رایج شده صرفا باعث ایجاد یاس در مردم شده.

دیدگاهتان را بنویسید