بیژن نوباوه وطن، نماینده تهران در مجلس، در خصوص اعمال نفوذ مشاوران محمدباقر قالیباف در میان نمایندگان مجلس گفت:
دولت برمبنای تجربه لوایح را به شکل متعادل می‌بندد. نماینده ممکن است در مواردی مخالفت کند اما این تعادل می‌تواند هم نظر دولت و هم مجلس را تأمین کند. اما در بسیاری از مواقع می‌بینیم دست‌هایی بیش از مطالبات نمایندگان در کار است یعنی افرادی که نمی‌خواهم اسم ببرم مشخصا در بودجه دخالت می‌کنند.

مشاوران رئیس مجلس هر بودجه ای را بررسی می‌کنند نمی‌دانم این موضوع قانونی است یانه؟ می‌آیند و می‌روند و اینقدر طول می‌دهند که نماینده به چیزی رأی می‌دهد که نمی‌خواهد. اینجا قدرت و اختیار نماینده است که سلب می‌شود و این خطر است. من در سه دوره‌ای که در مجلس بودم متاسفانه این را دیدم. خیلی مواقع با آنها برخورد کردم و مقابل آنها ایستاده‌ام باید همه نمایندگان در مقابلش موضع داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید