حماس به مذاکره کنندگان اطلاع داد که برخی از 33 گروگانی که قرار است در فاز 1 آزاد شوند، زنده نیستند

حماس به مذاکره کنندگان اطلاع داد که اجساد گروگان های کشته شده جزو مرحله اولیه آزادسازی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید