✍️مازیار اوستا
رییسی مدعی شده: «در باشگاههای قدرتهای جهانی جزو قدرتهای برتر هستیم»
جناب رییسی! ممکن  است بفرمایید  دقیقا در کدام باشگاه‌ها‌؟ یا در چه زمینه‌هایی قدرت برتر هستیم؟
جناب رییسی این حرفها را  بر اساس آمار و اطلاعاتی که اعضای دولت می‌دهند می‌گویی؟ یا براساس تخیلات و رویاهای شبانه؟ بنظر خودتان آیا کشوری با این همه بحران و مشکل جز در فلاکت، بیکاری، فقر، تورم، فساد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… در چه چیز دیگری هم می‌تواند برتر باشد؟ ما که در طبقات پایین و بین مردم زندگی می‌کنیم می‌گوییم که چنین ادعایی صحت ندارد! شماها را نمی‌دانیم که  کجا زندگی می‌کنید و از کجا ارتزاق می‌کنید که اینقدر تخیلات‌تان قوی شده است!

دیدگاهتان را بنویسید