عبدالرضا داوری مشاور سابق احمدی‌نژاد در حساب شخصی اش در پلتفرم ایکس نوشت: «هفته قبل سندی تکان دهنده درباره در شهرداری تهران بدستم رسید که اینک با قطعیت اصالت، منتشرش می‌کنم. مدیران انقلابی این لیست بیش از ۷۰۰ میلیون تومان، بطور متوسط کمک هزینه مسکن دریافت کردند.»

دیدگاهتان را بنویسید