محمدامین قبادی، دبیر انجمن داروسازان تهران:
کمبود دارو یک بحث سلسله‌وار است که ما را به این نقطه رسانده است. مدتی است که سندیکا‌های تولید دارو هشدار می‌دهند که ذخیره خیلی از دارو‌های ما به زیر سه ماه می‌رسد.

برای ۱۴۰۲ نزدیک ۶۹ همت بودجه مصوب شد در حالیکه درخواست سازمان غذا و دارو ۱۲۵ همت بود. با این وجود تنها ۵۰ همت تخصیص پیدا کرد. وقتی این پول به سازمان‌های بیمه‌گر داده نشد، پول داروخانه‌ها نیز دیر پرداخت شد و خیلی از داروخانه‌ها متضرر شدند. شرکت‌های پخش هم دچار بحران نقدینگی شدند و به تولیدکننده‌ها منتقل شد. همین مسأله باعث شد تولید خیلی از دارو‌ها متوقف شود.

وقتی از محل فروش نتوانید مطالبات را دریافت کنید، باید سراغ تسهیلات ارزان قیمت بروید که فقدان آن باعث کمبود دارو شده است. اگر مشکل بودجه طرح دارویاری حل نشود و در عین حال تسهیلات کم سود داده نشود، سال ۱۴۰۳ سال سختی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید