حدود ٤٧ هزار تن روغن مایع در مرداد ماه ۱۴۰۰ توسط چندین شرکت از مبدا دو کشور ترکیه و آرژانتین وارد ایران شده است که بنابر گزارش‌های سازمان غذا و دارو مسموم به سموم کشاورزی و آفت‌کش‌ها بودند.

بنابر گزارش‌ها، این روغن‌ها بین شرکت‌های مارگارین، نوش پونه، حیات هرمزگان، روغن نباتی گلناز، تعاونی فرآوری غذایی تارا، شرکت نرگس شیراز، فرآورده‌های روغنی ایران فریکو و شرکت روغن نباتی مریم طبرستان توزیع شده است.

علیرغم‌ گزارش‌های رسمی درباره‌ مسموم بودن این محموله در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲؛ یک کمیته فنی نتایج به‌دست آمده در نمونه‌گیری‌ها را «غیر قطعی» دانسته و دستور توزیع آن را صادر کرده است.

گفته می‌شود، در مدتی که روغن‌ها در گمرک بوده، تاریخ انقضاء آن به پایان رسیده بود؛ اما با یک صورت‌جلسه تاریخ انقضاء محموله به مدت شش ماه تمدید و سپس محموله ترخیص شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید