🗣 نخست وزیر رژیم صهیونیستی:
خبرنگاران الجزیره، به امنیت اسرائیل،‌ آسیب زدند و علیه سربازان ما تحریک کردند.

◀️ زمان آن رسیده این بوق را از کشورمان اخراج کنیم.

◀️ از وزیر ارتباطات برای نقشی که در بستن دفاتر الجزیره داشت تشکر می کنم.

دیدگاهتان را بنویسید