رنو سیمبل
۲۰۲۰ قیمت در دبی ۲۱۸ میلیون تومان
۲۰۱۶ قیمت در ایران ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان

اعداد غیر قابل باور هستن…

دیدگاهتان را بنویسید