ما هم وارد خاک ایران شدیم، پاسخ دادیم و پیام خود را رساندیم.

دیدگاهتان را بنویسید