پیش نویس توافقنامه بین اسرائیل و حماس:
آزادی 20 اسیر فلسطینی زن با حبس ابد به ازای هر سرباز زن آزاد شده زنده اسرائیلی و این توافق به 3 مرحله برای مدت 124 روز تقسیم شده است.

مرحله اول:
1- آتش بس 40 روزه.

2- آزادی 33 اسیر اسرائیلی.

3- آزادی 800 اسیر فلسطینی.

4- بازگشت مردم غزه به خانه های خود در شمال نوار غزه.

مرحله دوم:

1- آتش بس 42 روزه.

2- بقیه اسرای اسرائیلی آزاد می شوند.

3- اسرای فلسطینی آزاد می شوند.

مرحله سوم:

1- آتش بس 42 روزه.

2- تمامی اجساد اسرای اسرائیلی مبادله می شوند.

3- تمامی اجساد اسیران فلسطینی مبادله می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید