ما با پایان دادن به جنگ به عنوان بخشی از هرگونه توافق احتمالی با حماس موافقت نخواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید