این رهاورد کشف حجاب آتاتورک است.

دیدگاهتان را بنویسید