امارات ۵۰۰ میلیون تومان.
ایران ۵ میلیارد تومان.

دیدگاهتان را بنویسید