کشورهای آفریقایی قراردادهای بسیاری با چین بسته و اجازه بهره‌برداری از معادن خود را به آن‌ها دادند.
چینی‌ها نیز این‌طور با مردم در کشورشان برخورد می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید