محمد فاضلی: دو سه رئیس دانشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند به دانشجویان معترض آمریکایی، بورسیه بدهند! یکی به این‌ها بگوید خودمان کلی دانشجوی محروم از تحصیل، و با احکام تعلیق از یک تا چند ترم داریم. خیلی بیل زن هستید، زمین خودتان را بیل بزنید و دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه خودتان را دریابید.

دیدگاهتان را بنویسید