ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، مقاومت یک مادر را نشان می‌دهد که با واکنش تحسین آمیز و حمایت کاربران از این مادر شجاع روبرو شده است.

کاربری نوشته:
«با عزیزم و عزیز دلم گفتن رفتار وحشیگرانتون و بی احترامیتون به عقاید مردم شسته نمیشه»

دیدگاهتان را بنویسید