وزیر خارجه اردن: آمدن سران حماس به اردن واقعیت ندارد.
یک عضو حماس: بسیاری از مسوولان حماس تابعیت و شناسنامه اردنی دارند و شاید به این کشور بروند.

دیدگاهتان را بنویسید