اما یلدا معیری، عکاس سرشناس ایرانی، که در سال‌های گذشته توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده بود، در ایکس، در واکنش به پروپاگاندای حامیان حکومت، از تعرض جنسی به خودش توسط نیروهای رژیم خبر داد و نوشت:

«گیرم گزارش بی بی سی از نیکا شاکرمی موثق نیست! کتک زدنهای بی امانتون رو که خودمون دیدیم! موقع دستگیری خودم که بودم! وقتی با روسریم داشتین خفه ام می کردین که حضور داشتم! وقتی به من که یه زنه ۴۳ ساله بودم تعرض جنسی کردید که دیدم!»

دیدگاهتان را بنویسید