🗣 نخعی گفت: اگر بخواهیم واردات خودروهای برقی را در دستور کار قرار دهیم، بحث ایستگاه های سوخت و تامین انرژی هم مطرح است که باید توسط دولت انجام شود. اما استراتژی خاصی در این خصوص نمی‌بینم و فقط شعار می دهیم. از سوی دیگر بحث ایستگاه های تامین برق در سطح شهر بسیار محدود است و ابتدا باید زیرساخت ها تامین شود.

دیدگاهتان را بنویسید