در جلسه اخیر شورای شهر تهران و شهرداری این شهر، اعضای شورای شهر تهران نسبت به پنهان‌کاری علیرضا زاکانی، شهردار و نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی اعتراض کردند.

در این جلسه علیرضا زاکانی درباره شفاف‌سازی قرارداد ۲میلیارد یورویی با چین، حاضر به پاسخگویی نشده و همین امر باعث ترک جلسه از سوی تعدادی از اعضای شورای شهر شد.

طبق گزارش‌های دریافتی، علیرضا زاکانی مدعی شده که نرجس سلیمانی، یکی از اعضای گماشته شورای شهر را در جریان جزئیات این قرارداد گذاشته که این امر، اعتراض سایر اعضای شورای شهر را به دنبال داشته است.

اعضای شورای شهر تاکید کرده‌اند که، اصلاً چنین قراردادهایی خصلت محرمانگی ندارند و نمی‌تواند داشته باشد و این قرارداد دارای مجموعه‌ای از اصول حقوقی است که باید به شکل شفاف در صحن شورای شهر تهران با حضور تمامی اعضا مطرح می‌شد.

دیدگاهتان را بنویسید