پس از آن‌که رسانه‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، از ممنوعیت پخش سریال تلویزیونی مصری «حشاشین» در کشور خبر دادند، برخی منتقدان و مورخان هنری، این تصمیم را «بزرگترین تبلیغ سریال» توصیف کردند. احمد سعدالدین منتقد سینمایی مصری گفت: «این سریال در تضاد با سیاست‌های اعمال شده در ایران است، از این رو منع پخش سریال از سوی مقام‌های ایرانی، عجیب نیست».
طارق مرسی دیگر منتقد هنری، سریال «حشاشین» را «ضربه‌ای سخت بر همه گروه‌های تندرو و صاحبان اندیشه‌های تروریستی» از راه پرداختن به راه و روش حسن صباح بنیانگذار فرقه توصیف کرد. از سویی محمد شوقی مورخ هنری گفت که تصمیم برای منع سریال «حشاشین» گواهی بر موفقیت بزرگ این سریال است.

دیدگاهتان را بنویسید