◀️ سامانه «تهران من» که چهار سال قبل برای مدیریت یکپارچه خدمات شهرداری تهران به شهروندان راه‌اندازی شد و در مدت کوتاهی توانست بسیاری از خدمات ترافیکی، شهرسازی و … را سامان دهد، با تصمیم‌سازی داماد زاکانی در حال حذف است.

◀️ قرار است «شهرزاد» به جای آن معرفی و استفاده شود که مشخص نیست منافع این جابه‌جایی بی‌فایده و پرهزینه به جیب چه کسی خواهد رفت.

دیدگاهتان را بنویسید