با صدیقی که ۴۰۰۰ میلیارد تومان زمین را تصاحب کرده است برخورد مؤمنانه می‌کنید، اما دختر جوانی را که با ماشین پدرش دانشگاه می‌رود وسط خیابان پیاده می‌کنید ماشینش را برای ۲۱ روز به پارکینگ می‌برید بعد هم ادعا می‌کنید که طرح ما فقط تذكر است! این هر دینی هست جز دين رحمانی محمد (ص).

دیدگاهتان را بنویسید