🔹بودجه‌ی موسسه ‎مصباح یزدی به قیمت کوچک شدن سفره خانواده‌های ایرانی و با پول مالیات ِ به زور ستانده شده از مردم، از ۳۰ میلیارد به ۴۴۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت.

۴۴۰ میلیارد تومان برای نفرت‌پراکنی، تئوریزه کردنِ خشونت و تبلیغ پسرفت و تباهی!

دزدی که پس از مرگش همچنان تداوم دارد!

دیدگاهتان را بنویسید