«اجبار حجاب، آزادی و کرامت زن را پایمال می‌کند و حکومت باید به این تحقیر و خشونت پایان دهد.»

دیدگاهتان را بنویسید