این شبکه ادعا کرد که فرد مزبور قصد برنامه ریزی برای اقدام علیه یهودیان در آلمان را داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید