جلال محمودزاده یکی از نمایندگان مخالف تعطیلی روز پنج شنبه گفت:
ما با دنیا چهار روز ارتباط نداریم. در تهران پنج شنبه و جمعه و در دنیا شنبه و یکشنبه تعطیل است که در یک هفته چهار روز در ارتباط نیستیم.

برای اینکه ما بتوانیم از هر نظر فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با دنیا برقرار کنیم، بهتر است با دنیا هماهنگ باشیم.

اما اگر ما جمعه و شنبه را تعطیل کنیم حداقل یک روز به ارتباطاتمان با دنیا اضافه می‌شود و این اتفاق می‌تواند برای اقتصاد کشور خوب باشد

دیدگاهتان را بنویسید