🇸🇦 بانک مصرف الراجحی عربستان ۹۶.۶ میلیارد دلار

🇸🇦 بانک الاهلی سعودی ۶۸.۲ میلیارد دلار

🇦🇪 بانک ابوظبی اول ۴۱.۵ میلیارد دلار

🇰🇼 بیت تمویل الکویتی ۴۰.۳ میلیارد دلار

🔹مجموعۀ کیو ان بی ترکیه ۳۸ میلیارد دلار

دیدگاهتان را بنویسید