بعد از حدود ۲ سال فهمیدند این وعده هم بدون کارشناسی و تخیلی بوده است!

دیدگاهتان را بنویسید