کتابفروشی رشد اهواز شعبه زیتون کارمندی (شعبه سوم این کتابفروشی) با بیش از ۲۰ نفر کارمند به علت آنچه که «عدم رعایت ضوابط حجاب و شئونات اسلامی» قید شده پلمب شد!

دیدگاهتان را بنویسید