حدود شصت‌وهفت‌ هزار‌و‌بیست‌ ویک‌ میلیارد‌تومان مجموع بودجه فرهنگی کشور است، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، رسانه ملی و لطفا یک سکانس تاثیرگزار در یک سال اخیر در حوزه ⁧ حجاب ⁩ و‌ عفاف منتشر کنید!

دیدگاهتان را بنویسید