🗣 سازمان ثبت احوال کشور:
◀️ در سال ۱۴۰۲ مردان ۵۵.۶ درصد و زنان ۴۴.۴ درصد از ثبت فوت ها را به خود اختصاص داده‌اند که این میزان در مدت مشابه سال قبل(۱۴۰۱) برابر ۵۶.۶ درصد برای مردان و ۴۳.۴ درصد برای زنان بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید