🗣 مدیرکل نظارت و تطبیق ساترا:
◀️ سریال «حشاشین» محصول کشور مصر است و روایت آن از تاریخ اسلام متضمن تحریف‌های فراوانی است که به‌نظر می‌رسد با رویکرد سیاسی مغرضانه تولید شده است.

◀️ بر همین اساس طبق نظر شورای صدور مجوز ساترا انتشار سریال«حشاشین» در رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران مورد تایید نمی‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید