کسی که صدای حامیان فلسطین را خاموش کند، حیوان است!!

دیدگاهتان را بنویسید