این ⁧«قرارگاه قرب‌ بقیةج‌الله»⁩ دقیقا متعلق به چه کسی است؟ حدود ۳هزار میلیارد تومان⁧ بودجه⁩ دولتی را صرف چه کاری می‌کند؟ چه خدمتی به ⁧مردم⁩ ارائه می‌کند؟

دیدگاهتان را بنویسید