اشغالگران روس در مجموع از 34 موشک هوا، زمین و دریا استفاده کردند:

9 موشک کروز Kh-101/Kh-555;

9 موشک هوایی هدایت شونده Kh-59/Kh-69;

2 موشک هدایت شونده ضد هوایی اس-300

2 فروند موشک کروز اسکندر-کی;

4 موشک هوابردی Kh-47M2 “Kinjal”;

8 موشک کروز کالیبر.

دیدگاهتان را بنویسید