برای امنیت معترضین یک حصار فلزی در اطراف محوطه کمپینگ دانشجویی برای همبستگی با فلسطین ایجاد کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید