«درمورد طرح نور سست نشوید و محکم ادامه دهید. با قوت این برنامه را ادامه دهید، حاشیه سازی نشود و احترامات رعایت شود، سست نشوید و محکم ادامه دهید.»

✍️بله به طرح نور و با مسئله بزرگ بی‌حجابی مقابله کنید و فقط کاری به حساب‌های بانکی بنده و دیگر مسئولین نداشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید