تجمع روحانیون و طلاب در قم با شمایل و لباس جنگی! فضاحتی دیگر!
نـه برای تقابل با اسرائیل، بلکه برای جنگ با زنان، به بهانه‌ی حجاب اجباری!

دیدگاهتان را بنویسید