🗣 امام جمعه مشهد: در بحث حجاب، اگر مردم بخواهند تماشاچی باشند و بگویند آقای نیروی انتظامی، شما بیا این ناهنجاری را درست کن، اینطور نمی شود!

دیدگاهتان را بنویسید