جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود تاکنون همواره با هر نوع ابزار جدید، تکنولوژی و فناوری های روز دنیا در جنگ و ستیز بوده است.

در دهه ۷۰ جدال با تکنولوژی هایی مانند دستگاه ویدئو و بعد از آن ماهواره و در حال حاضر به جای آن، موضوعاتی مانند فیلترینگ و شبکه های اجتماعی یکی از دغدغه های اصلی‌ حکومت است!

دیدگاهتان را بنویسید