🗣 استاندار کرمانشاه در جلسه شورای اداری:
◀️ بکار گیری منشی های خانم برای مدیران در ادارات و سازمان های دولتی ممنوع شد

◀️ طی دو هفته بایستی در سازمان ها و ادارات دولتی این امر به اجرا در آید.

دیدگاهتان را بنویسید