🗣 یک مقام ارشد حماس اظهار کرد: جنبش در صورتی آماده موافقت با آتش بس ۵ ساله یا بیشتر با اسرائیل است و اسلحه خود را به زمین خواهد گذاشت و به فعالیت سیاسی رو خواهد آورد که یک کشور مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ ایجاد شود.

دیدگاهتان را بنویسید