تصویر سارا خادم الشریعه شطرنج باز ایرانی روی نسخه اسپانیایی وجله وگ آمریکا قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید