🔹تعدادی از زندانیان در یکی از زندان‌های ونزوئلا، پس از یکسال و نیم تلاش برای حفر تونل از زندان به بیرون، در نهایت از ایستگاه پلیس سردرآوردند.

🔹پلیس ونزوئلا در طول ماه‌ها این چند زندانی را تحت نظر داشته است.

🔹این افراد دوباره دستگیر و به زندان بازگردانده شدند.

دیدگاهتان را بنویسید