در روزهایی که مقامات کشور چپ و راست می‌گویند تشدید برخوردها و سختگیری‌ها در حوزه حجاب مطالبه عمومی است، تعداد حاضران در تجمع مدافعان این سختگیری‌ها که با تبلیغات و فراخوان گسترده قبلی، امنیت کامل و بدون کوچکترین مانعی برگزار شد در بهترین حالت به ۳۰۰ نفر هم نرسید!

دیدگاهتان را بنویسید