رژیم تا کنون چند آزمون استخدامی آموزگاری از جوانان برگزار کرده است که هر بار بالغ بر یک میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند از هر نفر حدود ۴۰۰ هزار تومان گرفته اند، بعد آزمون بالغ بر ۴ برابر ظرفیت برای هر رشته جهت تکمیل مدارک فراخوانده اند و از هر نفر ۳ میلیون پول گرفتند و تازه در آخر هم ۲ میلیون تومان جهت اعلام نتایج اخذ میشود، در آخر هم فقط خودهای نظام استخدام می‌شوند و دستاورد مردم عادی فقط حسرت و خالی شدن جیب‌شان است.

دیدگاهتان را بنویسید