🗣 فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین می‌گوید: عملیات تنبیهی اخیر، امکان جذب سرمایه‌گذاری بیشتر را برای کشور مهیا می‌کند، چون نشان دادیم مقتدریم و امنیت‌مان را حفظ کرده و می‌کنیم. همان‌طور که در پیمان‌های بریکس، شانگهای حضور پیدا کردیم، امروز به لطف و مدد اقتدار دفاعی و نظامی کشور می‌توانیم مامن سرمایه‌گذاری‌های دیگر در حوزه اقتصادی باشیم./رویداد24

دیدگاهتان را بنویسید